Elke twee maanden of elke 1600 km

Voer alle taken uit, die beschreven zijn onder de koppen 'wekelijks, of elke 300 km' en 'maandelijks of elke 800 km' en voer dan de volgende werkzaamheden uit 1. Reinigen luchtfilter- SR 500 modelten Het luchtfilterhuis zit onder de voorkant van de buddysit. Nadat het rechter framedeksel, dat met een bout aan de onderrand en op tegen het frame gelaste haken aan de boven-kant bevestigd is, losgehaald is, kan men bij het luchtfilter komen. Maak het zijdeksel los van het luchtfilterhuis nadat de...

Inspectie en vernieuwing aandrijving toerenteller

De wormwielaandrijving naar de toerenteller maakt deel uit van de nokkenas en grijpt in een tandwiel, dat in het tuimelaarhuis gemonteerd is. Wanneer de worm beschadigd of sterk versleten is, moet de nokkenas vernieuwd worden. 2. De aandrijfas en het tandwiel zijn samen n onderdeel, dat in een lagerbus in het tuimelaarhuis zit, dat door een inwendige circlip geborgd wordt. Het vervangen is dus erg gemakkelijk. Overigens is het niet waarschijnlijk dat het aandrijvende of het aangedreven tandwiel...

Rempedaal achterrem inspectie en vernieuwing

Het rempedaal van de achterrem heeft een inwendig gegroefde naaf en zit op een draaias, die door een ophangoog beneden aan de rechterkant van het frame loopt. Het pedaal zit met een klembout vast en kan in verschillende standen, al naar gelang de voor-keur van de rijder, op de gegroefde as geklemd worden. 2. Wanneer het pedaal door een valpartij verbogen geraakt is, moet het van de gegroefde draaias gehaald en in een bankschroef geklemd worden. Richt het pedaal volgens de werkwijze, zoals die...

Frame voor en achtervork

2 Voorvorkpoten demontage uit het frame 5 Voorvork inspectie en vernieuwing 6 Balhoofdlagers inspectie en vernieuwing 10 Frame inspectie en vernieuwing 11 Achtervork demontage, inspectie en vernieuwing 12 Schokbrekers achtervering inspectie 13 Hoofdstandaard inspectie-alleen SR 500-modellen 15 Voetsteunen inspectie en vernieuwing 16 Rempedaal achterrem inspectie en vernieuwing 17 Buddysit demontage en montage 18 Snelheidsmeter en toerenteller demontage en montage - alleen XT en SR 500-modellen...

Yamaha Xt Tandwiel Versnellingsbak Kapot

ONDERDELEN VERSNELLINGSBAK (verkl rende tekst zie bladzijde hiemaast) 27.2 Primaire en se-cundaire versnel-lingsbakassen com-pleet met tandwielen 27.2 Primaire en se-cundaire versnel-lingsbakassen com-pleet met tandwielen 27. Inspectie en vernieuwing onderdelen versnellingsbak 1. Normaal is het niet nodig een versnellingsbak met tandwielen te demonteren, tenzij n van de tandwielen beschadigd is, of de naaldlagers van de assen nader bekeken moe-ten worden. 2. Op de bijgaande tekeningen...

Fig

HOOFDREMCILINDER ACHTERREM-SR 500-MODELLEN MET GEGOTEN WIELEN (verkl rende tekst zie bladzijde hiernaast) draaien Let erop dat geen druppel remvloeistof op het lakwerk gemorst wordt. De hoofdremcilinder zit met twee bouten op het frame vast. Nadat de bouten losgedraaid kan de remcilinder opgelicht worden, zodat de drukstang uit de cilinder vrijkomt, waarna de hoofdremcilinder uit de motor gehaald kan worden. 4 De inspectie en vernieuwing van de hoofdremcilinder van de achterrem kunnen...

Info

VORKPLATEN EN BALHOOFDLAGERS (verkl rende tekst zie bladzijde hiernaast) 2. Slijtage is vaak zichtbaar in de vorm van aanloopplekken of afgesleten of doorgesleten gedeelten van de hardverchroomde bovenlaag van de vorkbuizen. Wanneer slijtage van deze aard zichtbaar is, moet de vorkbuis in kwestie vernieuwd worden. In het uiterste ge-val moet ook de bijhorende vorkpoot vernieuwd worden. 3. Wanneer de dempende werking verloren gegaan is, moet de zuigerveer rond de dem-perzuiger op...

Os

11.9 De lagers kunnen naar buiten getikt worden zitten, is de linkerkant uitgerust met een drukring. Wanneer deze per ongeluk bij het rech-ter deksel gemonteerd wordt, zal de achtervork uit het midden in het frame komen te staan. Druk de lange centrale afstandsbus van zijn plaats in de dwarsbuis, zodat de lagers bereikbaar worden. 9. Probeer de lagers niet los te halen voordat ze schoongemaakt en gei'nspecteerd zijn en dan alleen wanneer ze vanwege hun toestand vernieuwd moeten worden. De...

Vliegwiel Xt Vast

8.2 Bedek de carteropening met poets- 8.3 Druk de circlips van de zuigerpen doeken voordat de zuigerveren vrijkomen naar buiten en druk de zuigerpen zelf eruit 8. Demontage motorblok ioshalen cilinder en zuiger 1. De cilinder zit met vier busmoeren - die in de koelribben verzonken zitten - en met drie korte inbusbouten langs de rechterkant van de cilinderflens vast. Draai eerst de drie in-busbouten los en draai vervolgens de vier moeren gelijkmatig kruislings los. Trek de moe-ren en bouten uit...

Bedrading Schema en inspectie

1 De bedrading is met kleuren gecodeerd en komt overeen met de bijgaande bedra- 2 Met het oog kan gecontroleerd worden of door doorgeschuurde, gerafelde of gebro-ken kabelomhullingen kortsluiting kan optreden. Een andere storingsbron kunnen de stekkers zijn, zeker als deze niet helemaal aangedrukt zijn. 3. Onregelmatig optredende kortsluitingen kunnen soms teruggevoerd worden tot een doorgeschuurde draad, die door een frame-onderdeel loopt. Vermijd scherpe bochten in de bedrading of situaties,...

Bestellen van onderdelen

Aangeraden wordt bij het bestellen van onderdelen voor de Yamaha XT, TT en SR 500-modellen rechtstreeks contact op te nemen met een officiele Yamaha-dealer, die veel van de benodigde exemplaren uit voorraad zal kunnen leveren. Hoewel ook bij de importeur onderdelen verkrijgbaar zijn, is het beter deze via de dealer te bestellen, ook al heeft deze ze niet in voorraad. De dealer kan de onderdelen beter beschrijven en kan de onderdeel-nummers makkelijker bepalen, zodat er minder kans bestaat dat...

Fig 62 Grafiek Afgegeven

Vliegwieldynamo controle afgegeven verm gen - XT-modellen 1. Zoals in de algemene beschijving besproken is, levert de vliegwieldynamo stroom naar twee circuits. Hoewel de stroom door dezelfde spoel opgewekt wordt, zijn de twee circuits gescheiden en kunnen afzonderlijk beschouwd worden bij het opsporen van storin-gen. Wanneer de koplamp of de controlelampen in de instrumenten het niet doen, of wanneer de lichtopbrengst zwak is, moet het wisselstroomcircuit gecontroleerd worden. Wanneer de...

Remlichtschakelaar algemeen

Alle modellen zijn uitgerust met een remlichtschakelaar, die verbonden is met de ach-terrem. De schakelaar zit direkt achter het c rter rechts op de motor. Het huis van de schakelaar is van schroefdraad voorzien, zodat een afstelbereik mogelijk gemaakt is. 2. Wanneer het remlicht laat oplicht, worden de borgmoeren gelost en wordt het huis van de schakelaar tegen de klok ingedraaid, zodat de schakelaar uit de montagesteun, waarin hij gemonteerd is, omhoog komt. Wanneer de afstelling goed...

Brandstofsysteem en smering

2 Benzinetank defnontage en montage 3 Benzinekraan demontage, uit elkaar halen en montage 5 Carburateur uit elkaar halen, inspectie en montage 6 Carburateur afstellen benzine luchtmengsel en stationair toerental 7 Carburateur afstellen benzinepeil vlotterkamer 9 Luchtfilter uit elkaar halen, onderhoud en in elkaar zetten 12 Oliepomp loshalen, uit elkaar halen, inspectie en montage 13 Oliefilter en gaasfilters loshalen en reinigen 14 Storingsdiagnose brandstofsysteem en smering

Klep Afstand Yamaha Xt 500

5.1a Buig de borgplaat terug en draai de bout los 5.1d De tuimelarm en gasschuif kunnen nu eruit geschoven worden 5.1c de nylon ring tussen de tuimelarm en het carburateurhuis 5.2 De aansluiting van de tuimelaar zit met twee schroeven op de gasschuif vast 5.3a Maak de vlotterbak van de carbura-teur los 5.1b Trek de bedieningsas los en let daar-bij op 5.1a Buig de borgplaat terug en draai de bout los 5.2 De aansluiting van de tuimelaar zit met twee schroeven op de gasschuif vast 5.1b Trek de...

Maandelijks of elke 800 km

Voer de taken uit, die beschreven zijn onder de kop 'wekelijks, of elke 300 km' en voer dan de volgende werkzaamheden uit Draai elk wiel langzaam rond en controleer de banden op beschadigingen, in het bijzon-der op barsten in de zijkanten. Haal steentjes of andere voorwerpen, die in het profiel ge-raakt zijn, weg. Dit is in het bijzonder van belang bij de voorband, waarbij snel leeglopen als gevolg van het lekraken van de binnenband haast altijd ervoor zorgt dat de rijder de macht over de motor...

Sr 500

267 mm schijfrem of 150 mm enkelnoks trommelrem Hydraulische remvloeistof alleen SR 500 Alle modellen zijn uitgerust met een 18 inch diameter achterwiel en, met uitzondering van de SR 500, die een 19 inch diameter voorwiel heeft, met een 21 inch diameter voorwiel. De XT TT 500 en SR 500 maken gebruik van traditionele wielen met aluminium velgen en naven, die met stalen spaken verbonden zijn. De SR 500 is ook leverbaar met gegoten aluminium wielen met zeven spaken. Zoals bij de hierboven staande...

Buddysit demontage en montage

De op alle modellen gemonteerde buddysit wordt vastgezet door twee bouten, die aan de achterkant door of in frame-ogen vlak bij de onderkant van de buddysit gedraaid zijn. De voorkant van de buddysit wordt op zijn plaats gehouden door een uitsteeksel of uit-sparing, die over uitstekende bouten vallen. 2. Het loshalen van de buddysit is erg makkelijk draai de bouten aan de achterkant los en trek de buddysit naar achter zodat hij aan de voorkant loskomt. De zitting kan dan weggenomen worden.

Fig 15 Methode Voor Het Demonteren En Monteren Van Zuigerveren

Olieverbruik en een tikkende zuiger, een metaalachtig geratel dat optreedt wanneer er weinig of geen belasting van de motor gevraagd wordt. Wanneer de bovenkant van de ci-linderboring zorgvuldig gei'nspecteerd wordt, zal men zien dat er aan de drukzijde een opstaande rand zit, waarvan de diepte zal varieren afhankelijk van de mate van slijtage, die plaats gevonden heeft. Deze rand geeft het hoogste punt aan, dat de bovenste zui-gerveer bereikt heeft. 2. Meet de diameter van de boring net onder...

Algemene beschrijving

De XT 500-modellen zijn uitgerust met een vliegwieldynamo, die twee gescheiden stroomspoelen bevat de ene levert stroom aan het ontstekingscircuit, de andere verzorgt de stroomleverantie aan het verlichtings- en laadcircuit. De twee spoelen zijn niet met el-kaar verbonden en kunnen voor testdoeleinden en opsporen van storingen als gescheiden onderdelen beschouwd worden. De laadspoel bevat twee uitgaande draden, die beide een 6V wisselstroom leveren. E6n draad levert wisselstroom rechtstreeks...

Fig 66 Testen Silicon Gelijkrichter

Weerstand tussen de verschwende draadparen, met verwijzing naar de bijgaande tabel en figuur 6.5. voor de voorgeschreven weerstand en kleurcode van de bedrading. Weerstand statorspoel wisselstroomdynamo U - V Geel - Wit 0,73 ohm 30 bij 20 C U - W Geel - Wit 0,73 ohm 30 bij 20 C V - W Wit - Wit 0,80 ohm 30 bij 20 C Wanneer een meetwaarde buiten het voorgeschreven bereik valt, betekent dat dat een spoel defect is. Reparatie van een defecte spoel is haast niet mogelijk en daarom moet de complete...

Demontage motorblok demontage schakelmechanisme

Voordat de schakelas uit de motor gehaald kan worden, moet de E-clip, waarmee de as aan de linkerkant van het motorblok geborgd is, met de ring verwijderd worden. Pak de schakelarm aan het rechter uiteinde beet en trek hem samen met de veer voor de mid-denstand uit het gietstuk. 2. Het schakelkwadrant en de erop gemonteerde palarm kunnen nu tesamen verwijderd worden, nadat de E-clip verwijderd is. Schuif het kwadrant van het uiteinde van de schar-nieras, waarbij tegelijk de palarm naar...

Snelheidsmeter en toerenteller vervanging lampen

De lampen van de verlichting en de controlelampen, die in de snelheidsmeter en toerenteller gemonteerd zijn, zijn in rubber opgehangen en zitten in de onderkant van elk instrument gedrukt. De houders worden bereikbaar nadat de aandrijfkabels van de instrumenten losgemaakt zijn door de ringmoeren ervan los te draaien en de instrumenten uit hun buizen te halen door de ophangmoeren van de onderkant van de instrumenten los te draaien. Elk instrument kan apart behandeld worden. 2. De lampen...

Fig 69 Snelheidsmeter En Toerenteller Xt 5qomodellen

17 Aandrijfkabel snelheidsmeter een nieuwe schakelaar gemonteerd wordt, ook een nieuwe sleutel gebruikt moet wor- S Het repareren van een detecte contact lichtschakelaar is zelden mogelijk. In geval van schade aan de schakelaar moet hij vervangen worden. 1 In het algemeen gesproken leveren de stuurschakelaars weinig Problemen op, maar wanneer het nodig is, kunnen ze gedemonteerd worden door de helften van elkaar te halen die een gespleten klamp vormen rond het stuur. Let erop, dat de motor niet...

Fig 63 Testen Ontstekingsspoel

Draad en verbind een voltmeter, die in de stand 0-20 volt gelijkstroom geschakeld is, tussen de accupolen. Start de motor en controleer de meetwaarden van de amp re- en voltmeter bij verschillende motortoerentallen laat daarbij de motor NOOIT te lang met te hoog toerental draaien en kom nooit in het rode toerentalbereik. Nadat de eerste reeks meetwaarden opgetekend is, wordt de verlichting ingeschakeld en wordt de test her-haald. De meetresultaten moeten voor elk toerental overeenkomen met de...

Fig 25 Controle Vlotterniveau

Sommige afstellingen van de carburateur, zoals de maten van de naaldsproeier, hoofdsproeier en naaldstand, zijn door de fabrikant vooraf vastgelegd. Onder normale rij-omstandigheden komt het zelden voor dat deze afstellingen gewijzigd moeten worden. Wanneer een verandering in de afstelling noodzakelijk lijkt, wordt dit vaak veroorzaakt door een motordefect, of door een wijziging van het uitlaatsysteem, bijvoorbeeld een lek-ke uitlaatpijpverbinding of defecte geluiddemper. 2. Bij benadering...

En Tuimelaars

7 Bovenste klepveerschotel-2 st. 10 Stelschroef klepspeling - 2 st. eind van de geleider, dat in de poort steekt. Koolaanslag zal het naar binnen werken van de geleider sterk belemmeren en kan de cilinderkop besch digen. Indien mogelijk moet een drevel met dubbele diameter gebruikt worden de kleinste diameter moet even groot zijn als die van de klepsteel en de grootste diameter moet iets kleiner zijn dan de buitendi-ameter van de klepgeleider. Mits men voorzichtig te werk gaat, kan een passende...

Koplamp vervangen lampen en afstellen lichtbundelhoogte

Om bij de lampen van de koplamp te kunnen komen, moet eerst de sierrand, compleet met de reflector en het lampglas, losgehaald worden. De sierrand zit vast met e6n of twee schroeven, die door het koplamphuis gedraaid zijn in ogen, die uit de sierrand steken. De schroef of schroeven zitten, gezien van de voorkant, links en rechts net onder het midden. 2. Europese modellen zijn uitgerust met een losse lamp voor groot dimlicht en een stadslicht. De lamphouder van de koplamp zit tegen de...

Voorvorkpoten demontage uit het frame

Het komt zelden voor dat de voorvork in zijn geheel uit het frame gehaald moet wor-den, tenzij de balhoofdlagers onderhoud behoeven of tenzij de motor aan de voorkant door een ongeval schade heeft opgelopen. Het loshalen van de vorkpoten wordt uitge-voerd zoals in deze paragraaf beschreven is en vervolgens kan de verdere demontage uit-gevoerd worden, zoals in de volgende paragraaf beschreven wordt. 2. Begin het werk met het loshalen van het voorwiel, volgens de werkwijze zoals die in...

Fig 11 Volgorde Van Aandraaien Van De Bouten En Moeren Van De Cilinderkop

7.4a Zet de nokkenasketting met ijzer-draad vast wanneer alleen de bovenkant van het motorblok gereviseerd wordt 7.4b Bij het loshalen van de cilinderkop kan de ketting door de tunnel gevoerd worden van het pasvlak losgehaald met behulp van een rubber hamer. Wanneer hiermee het huis niet vrijkomt, wordt de motor 360 doorgedraaid. Door de draaiing van de nokkenas zal het huis vrijgemaakt worden. Trek de eindplug los van het huis, waarin het venster voor de stand van de zuiger zit. 3. Draai het...

Demontage motorblok scheiden van de carterhelften

De carterhelften zitten met schroeven aan elkaar vast, die door de linkerkant van het motorblok gedraaid zijn. Draai de schroeven gelijkmatig en kruislings steeds een stukje los, zodat kromtrekken van de gietstukken wordt voorkomen en haal dan alle schroeven los. Let op de plaats van kabelklemmen en merk hun plaats op het gietstuk, zodat de montage ervan later vergemakkelijkt wordt. 2. Het breken van de voeg tussen de carterhelften moet uitgevoerd worden met een rubber hamer, waarmee de...

Voorvork uit elkaar halen

Het verdient de voorkeur elke vorkpoot apart uit elkaar te halen volgens dezelfde werk-wijze zo bestaat er minder kans dat onderdelen van beide vorkpoten door elkaar raken. Begin met het aftappen van de vorkolie van elke vorkpoot vlak boven en achter het huis van de wielas zit in elke vorkpoot een aftapplug. 2. Klem de vorkpoot in een bankschroef, waarvan de bekken met zachtmetalen platen afgeschermd zijn, of wikkel rubber band rond de vorkpoten zodat deze niet beschadigd kunnen worden....

Fig 115 Afstelmerktekens Koppelingshevel

Kleine Nippl

43.2d De bout van de cilinderkopsteun moet als laatste vastgezet worden 43.4 Zet de nippel van de koppelingska-bel met het kleine borgplaatje vast 43.5a Controleer de toestand van de 0-ringen in de verbindingen van de terug-voerleiding 43.2b Demontabele schetsplaten zijn zo-wel aan de voorkant 43.2d De bout van de cilinderkopsteun moet als laatste vastgezet worden 43.2a Licht het motorblok vanaf de rech-terkant in het frame 43.2c als aan de rechter achterkant van de motor gemonteerd 43.4 Zet de...

Fig 114 Afstellen Klepbediening

Nokkenas Afstellen 500

42.2 Plaats de nokkenas, compleet met de lagers, in de cilinderkop 42.2 Plaats de nokkenas, compleet met de lagers, in de cilinderkop 42.3b Lijn het T-merkteken uit met de wijzer in het cartergietstuk 42.3a Monteer de aandrijfpen van het aangedreven kettingtandwiel 42.3c De aandrijfpen in het kettingtandwiel moet bovenaan staan - het T-merkteken moet nog steeds in lijn staan met de wijzerlijn - en of de merklijnen van het kettingtandwiel evenwijdig staan met het pasvlak. Wanneer aan beide...

Hg 53 Remklauwvoorremsr500modellen

verkl rende tekst zie bladzijde hiernaast van hun plaats. Let op de verschwende shims en op de plaats waar ze gemonteerd zijn, voordat ze losgehaald worden. 3 Monteer nieuwe remblokken volgens de omgekeerde volgorde van demontage. Wanneer het over de remschijf werken van de remklauw moeilijk gaat, doordat door de nieuwe remblokken de afstand tussen de remblokken verminderd is, kan met een houten hef-boom deze afstand vergroot worden door daarmee de remblokken van elkaar te drukken. A Ter...

Fig 58 Manier Om Te Controleren Of De Wielen In Lijn Sta An

Centerfugale Wielen

Om na te gaan, of de ketting vervangen moet worden, wordt hij in de lengte in een rechte lijn gelegd en ingedrukt, totdat alle speling verdwenen is. De ketting moet dus wel ontvet en schoongemaakt zijn. Zet een uiteinde met b.v. een spijker vast en trek aan de andere kant de ketting uit. Wanneer de ketting meer dan 20 mm per meter gerekt is, moet hij tegelijk met de kettingtandwielen vernieuwd worden. Let erop, dat deze controle AL-TIJD uitgevoerd dient te worden nadat de ketting uitgewassen...

Inleiding tot de Yamaha XT TT en SR 500 eencilinders

Hoewel men de geschiedenis van Yamaha kan terugvoeren tot het jaar 1887, toen een erg kleine onderneming begon met de fabricage van pijporgels, duurde het tot 1954 voor het bedrijf ge nteresseerd raakte n motorfietsen. Zoals men zich kan ndenken, waren de pro-blemen tegen een achtergrond van fabricage van muziekinstrumenten aanzienlijk. Enige plaatselijke race-successen en het toepassen van tot dan toe ongebruikelijk felle kleuren-schema's hielpen bij het bereiken van de gewenste resultaten en...

Hoofdstuk 1 Motor koppeling en versnellingsbak

2 Werkzaamheden met motorblok in het frame 3 Werkzaamheden met het motorblok uit het frame 4 Werkwijze bij het uit het frame halen van het motorblok 6 Demontage motorblok algemeen 7 Demontage motorblok loshalen bovenliggende nokkenas en cilinderkop 8 Demontage motorblok loshalen cilinder en zuiger 9 Demontage motorblok loshalen vliegwieldynamo 10 Demontage motorblok loshalen contactpuntengroep en vervroegingsmechanisme behalve SR 500-modellen 11 Demontage motorblok loshalen oliefilter en...

Trommelrem voorwiel inspectie en vernieuwing alleen XTTTmodellen

Nadat het voorwiel losgehaald is, zoals in de vorige paragraaf beschreven is, kunnen het rembedieningsmechanisme en de remankerplaat uit de naaf trommel getrokken wor-den. 2. Inspecteer het oppervlak van de trommel op tekenen van slijtgroeven of olieverontrei-niging. In beide gevallen zal de werkzaamheid van de rem sterk verminderd worden. Ver-wijder alle sporen van stof, bij voorkeur met een koperen borstel, waarbij erop gelet moet Verkl rende tekst bij Fig. 5.2 1 Voorwiel 2,Buitenband 12...

Voorwiellagers inspectie en vervanging

Zet de motor op de hoofdstandaard of op blokken en haal het voorwiel los, zoals in pa-ragraaf 4 beschreven is. Haal bij modellen met een schijfrem de tandwielkast, het aan-drijftandwiel en de oliekeerring van de snelheidsmeteraandrijving los uit de rechterkant van de naaf. Bij modellen met een trommelrem in het voorwiel moeten verder de reman-kerplaat uit de linkerkant van de naaf en de stofkap en oliekeerring uit de rechterkant van de naaf gehaald worden. 2. De wiellagers kunnen nu van elke...

Halfjaarlijks of elke 6000 km

Olie Verversen 500

Voordat hieraan begonnen kan worden, moeten eerst alle voorgaande beurten uitgevoerd worden, vanaf de wekelijkse 300 km-beurt tot en met de driemaandelijkse 3000 km-beurt. Bij elke tweede verversing van de olie van het motorblok moet het papieren oliefilter los- Monteer het oliefilter zoals getoond Het olietankfilter maakt deel uit van het wordt let op de twee O-ringen verbindingsstuk van de toevoer gehaald en weggegooid worden, waarna een nieuw oliefilter op zijn plaats gebracht wordt....

Werkplaats en gereedschap

Wanneer men een grote revisie overweegt, is het belangrijk dat er een schone, goed verlichte werkplaats voorhanden is, die uitgerust is met een werkbank en bankschroef en met voldoende ruimte om de gedemonteerde onderdelen ordelijk uit te leggen of op te bergen, zonder dat ze in de weg liggen of beschadigd kunnen worden. Het werken in een goede werkplaats zorgt ervoor, dat men de bevrediging krijgt dat het werk gemakkelijk en ongehaast uitgevoerd kan worden, terwijl het erg moeilijk is de motor...

Bougie controle en afstellen elektroden afstand

Alle modellen zijn uitgerust met als standaard-montage een NGK BP-7ES of Champion N-7Y bougie, met een afgestelde elektrodenafstand van 0,7-0,8 mm. Wanneer de omstandigheden, waarbij de motor moet werken, sterk gewijzigd worden, moet de warmtegraad van de bougie misschien aangepast worden het door de fabriek aanbevo-len type zorgt echter in het algemeen voor de beste prestaties. 2. Controleer bij elke 3000 km-beurt de elektrodenafstand van de bougie. De afstand wordt bijgesteld door de...

Smering Kabel Snelheidsmeter

Los de borgmoer en verdraai de stel-schroef voor het instellen van de stand van de koppelingsbedieningsarm kingstijdstip veel minder vaak gecontroleerd te worden dan bij een motor, die met con-tactpunten in het ontstekingssyteem uitgerust is. Dit komt omdat de CDI-ontsteking geen contactpunten heeft, dus geen mechanisch slijtende onderdelen, die de nauwkeu-righeid van de afstelling terugbrengen. Deze controle komt nauwelijks voor desalniette-min moet de controle uitgevoerd worden om na te gaan...

Elke drie maanden of elke 3000 km

Peilstok Suzuki Intruder 700

Voer a lie onderhoudstaken uit, die beschreven zijn bij de voorgaande onderhoudsbeurten en voer vervolgens de volgende onderhoudstaken uit 1. Verversen van de motor versnellingsbakolie Zet een bak met een inhoud van tenminste 2 liter onder het carter. Draai de aftapplug uit de achterkant van de oliepan en laat de olie eruit lopen. Het aftappen gaat makkelijker wanneer de kleine ontluchtingsschroef uit de bovenkant van het oliefilterhuis in het rech-ter motordeksel losgedraaid is en ook wanneer...

Inspectie en vernieuwing zuiger en zuigerveren

Alle Soorten Xtc

Wanneer de cilinder opgeboord moet worden, kunnen de oude zuiger en zuigerveren weggegooid worden, omdat ze door overmaten vervangen zullen worden. 2. Verwijder alle koolaanslag van de bovenkant van de zuiger met een schraper van zacht materiaal, zodat er geen krassen in het zachte aluminium komen. Polijst daarna de bovenkant met een metaalpolijstmiddel, zodat kool zich niet zo makkelijk erop kan afzetten en maak de zuiger daarna goed schoon. Gebruik geen schuurpapier of -linnen. 3. Slijtage...

Snelheidsmeter en toerenteller demontage en montage alleen XTSR 500modellen

De snelheidsmeter en toerenteller zijn afzonderlijke instrumenten, die gemonteerd zijn op een gemeenschappelijke montagesteun, welke op de bovenste vorkplaat bevestigd is. Ze kunnen afzonderlijk volgens dezelfde werkwijze losgehaald worden ze kunnen ook te-gelijk losgehaald worden door de montagesteun van de vorkplaat te halen. 2. De snelheidsmeter, of de toerenteller, wordt losgehaald door eerst de aandrijfkabel los te halen door de ringmoer onderop het instrument los te draaien. Draai de...